• Rehabilitering för enskilda individer och grupper i habiliterande och avhjälpande syfte. Barn,
    ungdomar, vuxna samt familjer är min målgrupp.
  • Handledning beträffande studieproblem.
  • Hjälp med inlärningssvårigheter för vuxna.
  • Konsultation och arbetshandledning för lärare.
  • Skolningar till olika yrkesgrupper.                        
  • Jag är specialiserad på att hjälpa krävande (ADHD) barn och ungdomar samt deras familjer.

      Härunder hittar du kontaktuppgifter samt information om mig och mina produkter:

All material on this website ©copyright 2009-> Eeva-Liisa Salmi unless otherwise stated. Photo: www.bigfoto.com