Till min utbildning är jag

Politices doktor (utvecklingspsykologi som huvudämne) och pedagogie magister.
ART tränare (Aggression Replacement Training)
Psykoterapeut (Familjeterapeut på högre special nivå)

Tilläggsutbildningar

Gruppledarutbildning och grundkurs i kognitiv psykoterapi.

Övrigt

Jag har under flera års tid (1983-2000) jobbat som lärare i grundskolans alla stadier.
Numera är jag privatföretagare och arbetar som föreläsare, utbildare och psykoterapeut.
Årets vuxenlärare 2011, Åbo Akademi, Öppna universitetet
På grund av mina erfarenheter inom utbildningsväsendet känner jag väl till detta område
och dess utmaningar.


Länkar

ART-träning (Aggression Replacement Training)
Mera om ART:
www.ungart.se

All material on this website ©copyright 2009-> Eeva-Liisa Salmi unless otherwise stated.